Privacy- en cookieverklaring Daniëlle van Dongen

 

Ik vind privacy belangrijk en verwerk daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent onder andere dat ik:

– Duidelijk vermeld aan jou welke gegevens ik verwerk.

– Alleen gegevens verzamel die nodig zijn om mijn gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.

– Niet meer gegevens verwerk dan noodzakelijk is.

– Redelijke maatregelen neem om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.

– Bewaartermijnen in acht neem en hierna de gegevens wis.

– Passende technische en organisatorische maatregelen neem om jouw gegevens te beschermen.

– Jouw rechten, te vinden in artikel 10 van deze privacy- en cookieverklaring, respecteer.

Jij bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van mij verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

 

Op deze website staan social media-buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Jij kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:

 

Tot slot maak ik gebruik van cookies en soortgelijke technieken. In sommige gevallen wordt het gebruik van cookies beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over cookies, kan je verderop in deze privacy- en cookieverklaring lezen.

 

ARTIKEL 1 OVER MIJ

 

Daniëlle van Dongen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

IJburglaan 397, 1086 ZJ, Amsterdam

KvK: 74624385

 

Als jij vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:

 

E-mail: info@daniellevandongen.nl

Telefoon: +31 6 28337518

Schriftelijk: IJburglaan 397, 1086 ZJ, Amsterdam

 

ARTIKEL 2 DE VERZAMELING VAN JOUW GEGEVENS

 

Ik verzamel jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijg ik deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij mij een e-mail hebt gestuurd. Ik kan gegevens uit openbare bronnen verkrijgen, zoals social media en het handelsregister van de KvK.

 

ARTIKEL 3 WAAROM IK JOUW GEGEVENS VERZAMEL

Ik verzamel gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden en ik geen overeenkomst met jou kan aangaan. Zo zijn gegevens nodig om een overeenkomst te kunnen aangaan en uitvoeren, een offerte op te stellen, de website te verbeteren door middel van analytische diensten, klachten te kunnen afhandelen, een factuur te kunnen sturen, advertenties te kunnen tonen of je te kunnen benaderen met een aanbieding. Het is bovendien wel zo handig als ik jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer kan gebruiken om contact met jou op te nemen als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst. Als jij zelf contact met mij opneemt, dan verwerk ik natuurlijk ook gegevens, zodat ik op jouw bericht kan reageren. Met jouw toestemming, kan ik reviews plaatsen op deze website voor mijn eigen promotie. De door mij verzamelde persoonsgegevens worden tot slot administratief verwerkt.

 

Meer specifiek verzamel ik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

CONTACTFORMULIER

Op deze website kan je contact met mij opnemen door het contactformulier in te vullen. Ik verwerk jouw voor- en achternaam, e-mailadres (optioneel een telefoonnummer), en bericht zodat ik in staat ben op jouw bericht te reageren.

 

NIEUWSBRIEF

Op deze website kan jij je aanmelden om mijn nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor vraag ik om jouw voornaam en e-mailadres. Jij geeft jouw toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

ARTIKEL 4 OP WELKE GRONDEN VERWERK IK JOUW GEGEVENS?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. Ik verwerk jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden: 

 

– Toestemming

– Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Een gerechtvaardigd belang. Ik kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege directe marketingdoeleinden. Hierbij weeg ik altijd het eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.

– Het nakomen van een wettelijke verplichting. Ik ben wettelijk verplicht om mijn administratie 7 jaar lang te bewaren.

 

ARTIKEL 5 DUUR GEGEVENSOPSLAG

 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals omschreven onder artikel 3 te verwezenlijken. Uiteraard kan ik persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen.

ARTIKEL 6 DOORGIFTE GEGEVENS AAN DERDEN

Ik maak onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder mijn verwerkers: 

– Hosting van de website (Hostingsquad)

– SnelStart

– Google Analytics

– Bezorgdiensten

– Telefoondiensten

– Mailservers

– Partners met wie wordt samengewerkt

 

Daarnaast kan ik jouw gegevens doorgeven op grond van een wettelijke verplichting. Met alle (sub)verwerkers sluit ik een (verwerkers)overeenkomst. Waar mogelijk maak ik gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Ik zie erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land en/of waar sprake is van een Privacy Shield.

 

ARTIKEL 7 BEVEILIGING

 

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Ik heb de volgende maatregelen genomen:

– Fysieke toegangscontroles

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

– DKIM, SPF en DMARC

– Anti-virus programma’s en regelmatige software updates

– TLS (voorheen SSL-encryptie)

 

ARTIKEL 8 COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd “onthouden”. Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. Ik heb geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus ik adviseer je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

 

Door gebruik te maken van cookies, zorg ik ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat jij een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kan ik zo beter begrijpen hoe mijn website wordt gebruikt en wat ik kan doen om deze website te verbeteren.

 

Ik gebruik cookies waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, zoals jouw IP-adres.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies.

Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site.

Analytische cookies.

 Google Analytics. Door gebruik te maken van deze service kan ik het verkeer op mijn website volgen. Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens over het apparaat/browser, IP-adres en on-site/app-activiteiten voor het meten en rapporteren van statistieken over gebruikersinteracties op de websites en/of apps die Google Analytics gebruiken. Deze cookies zijn _ga, _gat, _gid en worden maximaal twee jaar bewaard. Als jij hier meer over wilt weten, kan je de privacyverklaring van Google Analytics lezen.

 

ARTIKEL  9 COOKIES VERWIJDEREN

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar jij kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en jij kan daarnaast cookies verwijderen wanneer je maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de ‘voorkeuren’ van jouw browser. De ‘help’-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar jij de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

Meer informatie over het gebruik van cookies kan je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op via info@daniellevandongen.nl.

 

ARTIKEL 10 JOUW RECHTEN

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten die je kunt uitoefenen. Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kan je een e-mail sturen naar info@daniellevandongen.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

 

Dit zijn jouw rechten:

 

– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Indien dit technisch haalbaar is, heb jij namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van mij te verkrijgen.

– Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kan je een kopie van de persoonsgegevens die ik van je verwerk, opvragen.

– Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Jij kan mij verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen.

– Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

– Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jij kan mij verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.

– Het recht jouw toestemming in te trekken. Jij hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

Hier staat meer informatie over jouw rechten.

ARTIKEL 11 KLACHT INDIENEN

Natuurlijk help ik je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Jij kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen mij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

 

ARTIKEL 12 WIJZIGING PRIVACY- EN  COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 februari, 2020. Ik kan de privacy- en cookieverklaring op elk moment wijzigen. Ik zal altijd de laatste versie op mijn website plaatsen.